Rapport från årsmötet!

Vi har en delvis ny styrelse för 2018-19!

Nyvald ordförande: Amir Dvizac. Gratulerar och välkommen!!
Åke Wallman, avgående ordförande: Ett STORT TACK för dina insatser under dessa år!!
Mika Heinonen är ny ledamot: Välkommen!
Kenth Borgen och Christer Berglund träder tillbaka: Tack för era insatser under de gångna åren. Tack!

Ekonomin är fortsatt god, ingen förändring av medlemsavgiften för fullbetalande medlemmar. Agendan för kommande års träffar är under uppdatering, men ni kan utgå från den gamla (det blir i stort sett samma dagar).

Styrelsen för 2018-19:
Amir Dvizac, ordf.
Håkan Hagström, v.ordf.
Helena Hemström, sekr.
Ulf Färjare, kassör.
Karl-Olov Fentorp, ledamot.
Mika Heinonen, ledamot.
Åke Wallman, ledamot.

Biodlarkurs 2019
Styrelsen meddelar att vi planerar att anordna biodlarkurs under 2019! Så känner ni till några som har suktat efter detta (vi hade ju ingen kurs under senaste året) så kan visa intresse redan nu.

Publicerat i Allmän info, Årsmöte | Lämna en kommentar

Påminnelse: Årsrapport och medlemsundersökning

Styrelsen önskan är att vår förening ska vara den bästa föreningen i såväl distriktet som i landet vad gäller inlämning av årsrapporten resp. att besvara förbundets medlemsundersökning.

Årsrapporten: Den som inte vill riva ut den ur Bitidningen kan hitta blanketten här. Rapporten tas lämpligast med på kommande årsmöte. Den som inte kan komma till årsmötet kan på lämpligt sätt skicka motsvarande uppgifter till föreningens sekreterare på adressen helena.h[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se . Fota eller skriv av eller skanna. Vilket som. Huvudsaken är att vi detta år får in rapporterna av ALLA! (NB! Det är bara Helena som tar del av alla uppgifter, anonymiserar och sammanställer, ingen annan i styrelsen får alltså veta vad som står i den enskilda rapporten som förstörs.)

Medlemsundersökningen: Alla med en fungerande e-post-adress ska ha fått e-post från förbundet. I mailet finns det en individuell länk som man klickar på. Notera att länken är individuell, d.v.s. det går inte att använda samma länk för mer än en person. Undersökningen ska vara besvarad SENAST den 21 oktober.

/Styrelsen

Publicerat i Viktig info! | Lämna en kommentar

Septembermöte – 26 sept kl 19 på Solberga

Välkomna till vårt Septembermöte på onsdag!
Även ni som ännu inte är medlemmar men funderar på det är välkomna!

Agenda för mötet:

 1. Året som gått.
 2. Honungsbedömning.
  – Ni som vill ha er honung bedömd tar med er den i en omärkt 700 gr burk.
 3. Vad som återstår av året:
  – Invintring
  – Oxalsyra
  – Rengöring av utrustning
  – Lämna vax/ramar för smältning
  – Slå samman svaga samhällen
 4. Medlemmarnas önskemål.
  – Skicka oss en rad eller två rad på sådant som du vill ta upp (så att vi kan förbereda)
 5. Övriga frågor.

Fika som vanligt till självkostnadspris!

Nästa möte 21 november, årsmöte.

/Styrelsen

Publicerat i Medlemsmöte, Öppet möte | Lämna en kommentar

Augustimöte – 15 augusti kl 19 på Solberga

Välkomna till Augustimöte på Solberga gård, onsdag 16 aug kl 19.

Temat för mötet är ”Aktuellt i bigården”, vilket denna gången innefattar
– återblick på den mycket speciella sommar vi upplevt med de utmaningar som denna gett och fortsatt ger,
– varroabehandling,
– invintring.

Vi kommer även att berätta lite om kommande verksamhet och de behov som dessa ger upphov till.

Kolla som vanligt i förväg i Bitidningen, eller ta med för att få uppslag på frågor och ämnen.

Fika till självkostnad, och som vanligt är även intresserade som ännu inte är medlemmar självklart välkomna.

Välkomna!

Publicerat i Medlemsmöte, Öppet möte | Lämna en kommentar

Junimöte 16 juni kl 14 – med avläggare. OBS! Lördag!

Under förutsättning att det inte regnar blir träffen kring avläggare hos Håkan Hagström, Högbergsgatan 30, Trosa, kl. 14.00. (Ursprungligen var mötet planerat till Solberga hos Eva och Juhani.)

STORT TACK till Shell-Janne och Håkan som kommer att hålla i dagen. Läs ändå på i böckerna om olika avläggare!

Fortfarande lite tidigt att få tag i parade drottningar så vi kommer i huvudsak att fokusera på alternativ…

Publicerat i Medlemsmöte, Öppet möte | Lämna en kommentar

Trosa kommuns miljöpris 2018 tilldelas ÖSB!

Trosa kommuns miljöpris tilldelas Östra Sörmlands biodlarförening

Motivering:

”Genom att stödja och utbilda bioodlare bidrar Östra Sörmlands biodlarförening till att bevara den lokala biologiska mångfalden. De allra flesta växter är beroende av insekter för pollinering. Många vilda arter av pollinerare har dock minskat kraftigt, vilket gör att honungsbina får en allt viktigare roll.”

Trosa kommun
Sörmlands nyheter
itrosa.se

Publicerat i Allmän info | Lämna en kommentar

Drönarramar

Det finns fortfarande kvar några drönarramar på Solberga efter gårdagens medlemsmöte.

För er som försåg er med dessa så sätter ni in 15 kr/ram på föreningens bankgiro 370-7510. Ange i meddelandet att det gäller drönarramar och vem som betalar.

Publicerat i Allmän info | Lämna en kommentar

Majmöte 16 maj, på Solberga

Välkomna till Aprilmöte på Solberga gård, onsdag 16 maj kl 19.

Just nu har vi ingen färdig agenda, men det är troligt att mycket från förra mötet kommer upp igen (se nedan från April-mötet).

Kolla gärna i förväg i eller ta med Bitidningen, maj 2018 för uppslag på frågor och ämnen.

Fika till självkostnad, och som vanligt är även intresserade som ännu inte är medlemmar välkomna.

Välkomna!

Publicerat i Medlemsmöte, Öppet möte | Lämna en kommentar

Enkät om övervintringen

Vi fick ett viktigt brev till föreningen:

Till biodlarföreningar och -distrikt

Som jag nämnt i Bitidningen kommer enkät om övervintringen 2017-2018 att genomföras under maj månad. Enkäten aktiverades den 4:e maj, men länk till den har ännu inte kommit ut på SBR:s hemsida. Därför skickar jag detta mejl och hoppas att ni vill hjälpa till med att sprida informationen om enkäten.

Ju fler svar som vi får in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Jag hoppas därför att så många som möjligt vill ägna några minuter åt att besvara frågorna i enkäten oavsett storleken på förlusterna, dvs. oavsett om en biodlare har haft låga eller höga förluster eller inga förluster alls.

Länk till enkäten, som kan besvaras fram till 4:e juni, är följande:
http://www.bee-survey.com/index.php/819938?lang=sv.

Med vänliga hälsningar
Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent

Styrelsen uppmanar alla att besvara enkäten. Den gör verkligen stor nytta, i synnerhet över tid, och de samlade resultaten från tidigare år har redan gett intressant kunskap.

Publicerat i Allmän info | Lämna en kommentar

Aprilmöte 18 april, på Solberga

Välkomna till Aprilmöte på Solberga gård, onsdag 18 april kl 19.

Vi hade tänkt oss ungefär denna agenda eftersom flera ur styrelsen inte kan närvara, så alla får hjälpas åt lite grann med detta.
Vi påbörjade delar av detta redan förra gången.

1. Välkomna! Någon ny deltagare?
2. Avstämning, flera har hört av sig om döda samhällen. Förklaringar?
Åtgärder: finns det några s.h. att få tag på?
Avläggare: gissar tidigast juni, alla behöver hjälpas åt!
3. ”Vad händer i bigården”
Kolla i eller ta med Bitidningen, april 2018
4 Fika till självkostnad, fundera gärna under fikat om föreningen – framtiden – Vad vill vi?
5. Uppföljning av ovanstående!
Vi påbörjade lite förra gången.
6. Avslutning, nästa samling 16:e maj

Välkomna!

Publicerat i Medlemsmöte, Öppet möte | Lämna en kommentar