Drönarramar

Det finns fortfarande kvar några drönarramar på Solberga efter gårdagens medlemsmöte.

För er som försåg er med dessa så sätter ni in 15 kr/ram på föreningens bankgiro 370-7510. Ange i meddelandet att det gäller drönarramar och vem som betalar.

Publicerat i Allmän info | Lämna en kommentar

Majmöte 16 maj, på Solberga

Välkomna till Aprilmöte på Solberga gård, onsdag 16 maj kl 19.

Just nu har vi ingen färdig agenda, men det är troligt att mycket från förra mötet kommer upp igen (se nedan från April-mötet).

Kolla gärna i förväg i eller ta med Bitidningen, maj 2018 för uppslag på frågor och ämnen.

Fika till självkostnad, och som vanligt är även intresserade som ännu inte är medlemmar välkomna.

Välkomna!

Publicerat i Medlemsmöte, Öppet möte | Lämna en kommentar

Enkät om övervintringen

Vi fick ett viktigt brev till föreningen:

Till biodlarföreningar och -distrikt

Som jag nämnt i Bitidningen kommer enkät om övervintringen 2017-2018 att genomföras under maj månad. Enkäten aktiverades den 4:e maj, men länk till den har ännu inte kommit ut på SBR:s hemsida. Därför skickar jag detta mejl och hoppas att ni vill hjälpa till med att sprida informationen om enkäten.

Ju fler svar som vi får in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Jag hoppas därför att så många som möjligt vill ägna några minuter åt att besvara frågorna i enkäten oavsett storleken på förlusterna, dvs. oavsett om en biodlare har haft låga eller höga förluster eller inga förluster alls.

Länk till enkäten, som kan besvaras fram till 4:e juni, är följande:
http://www.bee-survey.com/index.php/819938?lang=sv.

Med vänliga hälsningar
Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent

Styrelsen uppmanar alla att besvara enkäten. Den gör verkligen stor nytta, i synnerhet över tid, och de samlade resultaten från tidigare år har redan gett intressant kunskap.

Publicerat i Allmän info | Lämna en kommentar

Aprilmöte 18 april, på Solberga

Välkomna till Aprilmöte på Solberga gård, onsdag 18 april kl 19.

Vi hade tänkt oss ungefär denna agenda eftersom flera ur styrelsen inte kan närvara, så alla får hjälpas åt lite grann med detta.
Vi påbörjade delar av detta redan förra gången.

1. Välkomna! Någon ny deltagare?
2. Avstämning, flera har hört av sig om döda samhällen. Förklaringar?
Åtgärder: finns det några s.h. att få tag på?
Avläggare: gissar tidigast juni, alla behöver hjälpas åt!
3. ”Vad händer i bigården”
Kolla i eller ta med Bitidningen, april 2018
4 Fika till självkostnad, fundera gärna under fikat om föreningen – framtiden – Vad vill vi?
5. Uppföljning av ovanstående!
Vi påbörjade lite förra gången.
6. Avslutning, nästa samling 16:e maj

Välkomna!

Publicerat i Medlemsmöte, Öppet möte | Lämna en kommentar

Föredrag om VSH, Nyköping

Nyköpings Biodlare har inbjudit Simon Hultman från Eskilstuna för att prata om VSH-projektet.

Datum o tid: tors den 19 april 2018, kl 18.00.

Plats:  Nyköpingsföreningens bigård vid Lilla kungsladugården i Nyköping.

Vägbeskrivning: Avfart 132 motorvägen mot Norrköping i rondellen står det Lilla Kungsladugården sen är det första husen till höger om vägen.

Välkomna!!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Föredrag om bin och pollinering

Onsdag den 11 april arrangerar Trosabygdens Trädgårds-
sällskap ett föredrag om bin och pollinering. Det är Ulf som föreläser och efteråt blir det fika till självkostnadspris.

Tid och plats: Pensionärernas hus, 11 april, kl. 18.30.

Publicerat i Allmän info, Öppet möte | Lämna en kommentar

Säsongsupptakt 2018 – marsmöte

Onsdag den 7 mars kl 19.00 har vi sedvanlig säsongsupptakt på Solberga gård.

På våra månadsmöten under detta året kommer vi att behandla diverse teman, t.ex. varroa, drottningodling, och ö.h.t. ska försöka att vara lyhörda för allas önskemål. På marsmötet informerar vi även om den gångna vintern, ”Vad händer i bigården?”, kommande aktiviteter m.m.

Avslutas med fika mot sedvanlig kostnad. Och som vanligt är det öppet för alla att komma, oavsett medlemskap.

VÄLKOMNA!!

Publicerat i Medlemsmöte, Öppet möte | Lämna en kommentar

Anmälan innehav av bisamhällen

I år är det dags igen att anmäla sitt innehav av bisamhällen (sker vart 3:e år).

Anmälan ska vara inne senast den 31 mars och kan göras direkt på webben:

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/Biodling/Pages/anmal-innehav-av-bisamhalle.aspx

Publicerat i Viktig info! | Lämna en kommentar

Försäkring mot amerikansk yngelröta

Glöm inte att försäkra er mot yngelröta. Det kostar endast 25 kr/samhälle och är självriskfritt.

Försäkringen gäller från 1 mars 2018 måste vara betald senast 28 februari.

Det är väldigt enkelt, gå in på www.biodlarna.se och klicka på Butik och följ instruktionerna (man betalar direkt med kort).

Publicerat i Tips | Lämna en kommentar

Årsmöte 2017 – ons 15 nov kl 19.00

Välkomna till årsmöte som sker på Solberga gård ons 15 november kl 19.00

– Glöm inte att ta med årsrapporten (som fanns i förra numret av bitidningen. Hittar ni inte den eller inte vill riva ut den ur tidningen finns den även HÄR.
– De som vill få sin honung bedömd tar med sig en 700 grams omärkt standardburk som lämnas till Eva eller Juhani Syväjärvi (Solberga gård), se även nedan.

Fika som vanligt till självkostnadspris.

Välkomna!

/Styrelsen

Publicerat i Årsmöte, Medlemsmöte | Lämna en kommentar