UPPDATERING! Sommarmöte!

UPPDATERING:
Som det ser ut just nu så gör vi ett försök med att hålla vårt Corona-anpassade sommarmöte i morgon kl 14-16.

Plats: hos Marit o Folke Bagger. Deras lilla paradis, Björkhamra, ligger mitt emot Korslöt.

Vägbeskrivning: Strax efter Vagnhärad, ta av till väg 800 vid Nora Trädgård. Åk en ca 1 km. Direkt efter växthusen, till vänster, upp i backen, mitt emot avfarten till Korslöt återvinning, ligger Björkhamra.

Karta

Ta med något att sitta på, eget fika, många frågor och perfekt humör!!

/Styrelsen


Styrelsen har vid extrainsatt möte beslutat att vi ska försöka oss på ett sommarmöte!

Förutsättningar:

  1. Det blir, PRELIMINÄRT, söndag den 12 juli kl. 14.00 (2-3 timmar)
  2. Det ska vara tillräckligt bra väder, i vart fall uppehållsväder.
  3. Mötet sker utomhus.
  4. Alla tar med sig något att sitta på.
  5. Alla tar med sig eget fika.
  6. Vi bekräftar plats någon eller några dagar innan mötet.

Vi kommer inte att ha något särskilt tema, tvärtom tror vi starkt på att vi behöver ett helt öppet möte där alla tar med sig alla sina frågor eller erfarenheter från sommaren.

Väl mött!

/Styrelsen

Publicerat i Medlemsmöte | Lämna en kommentar

Fortsatt inställda möten

Mötet i morgon onsdag, den 17 juni, är inställt.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inställt medlemsmöte

Medlemsmötet den 20 maj är inställt. Vi håller övriga datum öppna tills vidare, även om den rådande situationen inte visar på annat än att fler möten riskerar att ställas in. Styrelsen planerar även in ett extra styrelsemöte för att diskutera detta.

För de som behöver hjälp, särskilt de som nyligen blivit biodlare, rekommenderas att man tar kontakt med sin mentor. Alla, var och en, avgör lämpliga former för mentorsskapet.

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medlemsmöte och vax!

Medlemsmöte: mötet den 15 april är inställt med tanke på rådande läge 🙁

Vax: Bisysslan har glädjande meddelat att de fått igång sitt vaxrenseri! Men för att de ska kunna skicka det ursmälta vaxet för prägling behöver Bisysslan få ihop 100 kg. Alltså! Hur mycket kan vi få ihop? (10 ramar = ungefär ett kilo). Håkan samordnar det hela bara han får veta hur många vi blir, d.v.s. att vi får ihop tillräckligt, så meddela ert behov till honom så snabbt som möjligt.

Publicerat i Viktig info! | Lämna en kommentar

Försäkring för Amerikansk yngelröta

Nu finns det återigen möjlighet att teckna försäkring mot den smittsamma bisjukdomen amerikansk yngelröta hos försäkringsbolaget WaterCircles.


Försäkringen kostar från 200 kr för upp till 5 st samhällen och därefter 100 kr i steg om 5 samhällen.

Ersättningen är 2500 kr/samhälle om en bitillsyningsman intygar och övervakar att samhället förstörts på rätt sätt.

All nödvändig information hittar ni på adressen:
https://www.biodlarna.se/forsakring-for-amerikansk-yngelrota/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Justerade mötesdatum!

Vi har ändrat två mötesdatum. Nya datum är 4 mars (tidigare 11:e) samt 20 maj (tidigare 13:e).

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rapport från årsmötet 2019

Vi har en delvis ny styrelse för 2019-20!

Nyvald ordförande: Håkan Hagström. Gratulerar och välkommen!!

  • Amir Dvizac, avgående ordförande: Ett STORT TACK för dina insatser som ordförande under detta året samt som ledamot under tidigare år!!
  • Avgående ledamöter: Åke Wallman och Karl-Olov Fentorp, samma STORA tack för era insatser under ett flertal år!
  • Vi har tre nya ledamöter: Ann-Sofie Löth, Folke Bagger och Marit Bagger . Ni är alla hjärtligt välkomna!

Ekonomin är mycket god och medlemsantalet ökar (44 st i skrivande stund!). Ingen förändring av medlemsavgiften.

Agendan för kommande års träffar är under uppdatering och fastställs på nästa styrelsemöte (som sker mån 20 januari kl 19.)

Styrelsen för 2019-20:

Håkan Hagström , ordf.
Ann-Sofie Löth, v.ordf.
Helena Hemström, sekr.
Ulf Färjare, kassör.
Mika Heinonen, ledamot.
Folke Bagger, ledamot.
Marit Bagger , ledamot.

Sidan är uppdaterad.

Publicerat i Årsmöte | Lämna en kommentar

Septembermöte – 25 sept kl 19

På onsdag, enligt kalendariet, träffas vi återigen i TBOK:s klubbstuga för septembermöte, gemensamt för såväl medlemmar som kursdeltagare.

Vi kommer på det hela stora att repetera mycket från förra möte, men med den skillnaden att vi nu ber er medlemmar, och framförallt alla ni nybörjare, att delge oss alla om ERA erfarenheter kring:
– hur gick er slutskattning,
– hur smakade er honung smakade (ta gärna med något prov),
– hur fungerade invintringen,
– och myrsyrabehandlingen mot varroa),
– om ni ev. ordnat med isättikabehandling av ramarna etc.

Kom i håg, det finns inga dumma frågor, men det kan vara lite dumt att inte fråga när man ändå har chansen!

Som vanligt fika till självkostnadspris. Välkomna!!

Publicerat i Biodlarkurs 2019, Medlemsmöte | Lämna en kommentar

Augustimöte – 14 augusti kl 19.00

På onsdag, allt enligt kalendariet, träffas vi i TBOK:s klubbstuga för augustimöte, gemensamt för såväl medlemmar som kursdeltagare. Temat, eller snarare temana, blir:
– info slungningskursmöte,
– slutskattning (honung),
– invintring (bina),
– myrsyrabehandling (varroa) och
– isättikabehandling (ramar). Allt hänger ihop!

Vi försöker även att para ihop de sista av er med era mentorer.

Som vanligt fika till självkostnadspris. Välkomna!!

Publicerat i Biodlarkurs 2019, Medlemsmöte, Uncategorized | Lämna en kommentar

Julimöte med avläggare och en del annat – 20 juli kl 14, Komöte

Under förutsättning att det inte blir alltför dåligt väder blir juliträffen om ”avläggare och en del annat” hos Komötet, lördag 20 juli kl. 14.00.  OBS dag och tid.
Mötet är ett kombinerat medlems- och kursmöte.
Kartlänk till Komötet.

Det blir Amir som håller i mötet och han vill om möjligt få ett hum om hur många som kommer; maila honom på adressen ”amir.d[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se”.

Glöm inte dräkter, skydd etc.

Välkomna!!

Tack Amir för att du håller i detta möte!!

Publicerat i Biodlarkurs 2019, Medlemsmöte | Lämna en kommentar