Möteskalender

Föreningsmöten
Intresserade icke-medlemmar är alltid välkomna till våra föreningsmöten.
De flesta mötena sker i regel i Klubbstugan, TBOK, se beskrivning längst ner, om inget annat anges.

Covid-19
Medlems- och styrelsemötena är återupptagna i vanlig ordning från 1 oktober men FHM:s rekommendationer om varsamhet m.m. är kvar. Så var varsam!

• Marsmöte –
• Aprilmöte –
• Majmöte –
• Junimöte –
• Sommarmöte –
• Augustimöte – 24 augusti kl 18.00. Hos Håkan Hagström. OBS! Dag, tid o plats.
• Septembermöte
• Oktobermöteonsdag 6 oktober, kl 19.00, klubbstugan, Trosabygdens orienteringsklubb.
• Årsmöte – onsdag 17 november, kl 19.00, klubbstugan, Trosabygdens orienteringsklubb.

Planerade styrelsemöten
Till dessa är i regel enbart styrelsens medlemmar kallade, men det går bra att kontakta någon i styrelsen om man vill få med något särskilt att behandla.
• Mån 8 mars kl 19 (via Zoom)
• Mån 19 april kl 19 (via Zoom)
• Mån 10 maj 19 (via Zoom)
• Mån 23 aug kl 19 (via Zoom)
• Mån 27 sep kl 19 (Hybridmöte: Håkan samt via Zoom)
• Mån 11 okt kl 19 (Hybridmöte: Håkan samt via Zoom).

Körbeskrivning till klubbstugan, Trosabygdens orienteringsklubb
– Kör efter väg 218 mot Trosa Lands kyrka (som ligger mellan Vagnhärad och Trosa)
– Ta av från väg 218, kör drygt 300 m, ta av direkt till höger när kyrkan passerats
– Fortsätt drygt 200 m efter vägen (som går lite uppför och svagt åt vänster)
– Passera Vagnhärads SK:s stuga, orienteringsklubbens stuga kommer därefter.

Uppdaterad 17 oktober 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *