Styrelsen

Styrelse för Östra Sörmlands Biodlarförening 2019-2020:

Håkan Hagström, ordförande, e-post: hakan.h[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se]
Ann-Sofie Löth, v.ordf., ann-sofie.l[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se]
Helena Hemström, sekreterare, e-post: helena.h[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se]
Ulf Färjare
, kassör, e-post: ulf.f[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se
Mika Heinonen, ledamot, e-post: mika.h[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se
Folke Bagger, ledamot, e-post: folke.b[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se]
Marit Bagger, ledamot, e-post: marit.b[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se]

(Vid e-postning, byt ut [snabel-a] till @)

Föreningens kontaktadress: info@ostrasormlandsbiodlare.se,
och bankgiro: 370-7510.