Styrelsen m.m.

Styrelse för Östra Sörmlands Biodlarförening 2018-2019:

Amir Dvizac, ordförande, e-post: amir.d[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se
Håkan Hagström, v.ordf., e-post: hakan.h[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se]
Helena Hemström, sekreterare, e-post: helena.h[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se]
Ulf Färjare
, kassör, e-post: ulf.f[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se
Karl-Olov Fentorp, ledamot, e-post: karl-olov.f[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se
Mika Heinonen, ledamot, e-post: mika.h[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se
Åke Wallman, ledamot, e-post: ake.w[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se

(Vid e-postning, byt ut [snabel-a] till @)

Föreningens kontaktadress: info@ostrasormlandsbiodlare.se,
och bankgiro: 370-7510.