Styrelsen m.m.

Styrelse för Östra Sörmlands Biodlarförening 2017-2018:

Åke Wallman, ordförande, e-post: ake.w[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se
Håkan Hagström, v.ordf., e-post: hakan.h[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se]
Helena Hemström, sekreterare, e-post: helena.h[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se]
Ulf Färjare
, kassör, e-post: ulf.f[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se
Karl-Olov Fentorp, ledamot, e-post: karl-olov.f[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se
Christer Berglund, suppleant, e-post: christer.b[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se
Kenth Borgen, suppleant, e-post: kenth.b[snabel-a]ostrasormlandsbiodlare.se
(Vid e-postning, byt ut [snabel-a] mot tecknet för snabel-a…)

Föreningens kontaktadress: info@ostrasormlandsbiodlare.se,
och bankgiro: 370-7510.